Digital Forensis Vitbok

Digital Forensis Vitbok

Denna vitbok har tagits fram inom projektet Digital forensis och digitala personarkiv som löpte under 2014. Projektet finansierades av Kungliga Biblioteket, och utfördes som ett samarbete mellan Göteborgs Universitetsbibliotek samt Umeå Universitetsbibliotek.

Syfte och målgrupp

Syftet med vitboken är att dokumentera och sprida de kunskaper och erfarenheter som genererats under projektets gång. Målgruppen består av samtliga institutioner i Sverige som kan stöta på problematiken med att ta tillvara och framtidssäkra digitalt lagrat material. Vitboken behandlar också problematiken kring deponering och lämpliga avtalsskrivelser för sådant material.